فیزیا
  Student data   Test instructions   Page direction

Q1           Score:  1
 چویکە لەزدان
 لێکەفتە لەزدان
 گوشە لەزدان
 گوشە لەزاتی
Q2           Score:  1
 ٣٠ پلە
 ٤٠
 ٦٠
 ٩٠
Q3           Score:  1
 ٥٠
 ٥٧.٣ پلە
 ٣٦٠ پلە
 ٢٧٠ پلە
Q4           Score:  1
 ترومبێل ل سەر رێرةوةكا راست بلڤيت وچەندا لەزاتيا وێ بگوهوريت
 ترومبێل ل سەر رێرەوەكێ بازنەيى بلڤيت وچەندا لێكةفتە لەزاتيا وێ بگوهوريت
 ترومبێل ل سەر رێرەوەكێ بازنەيى بلڤيت وچەندا لێكەفتە لەزاتيا وێ نةگوهوريت
 چ ژڤان نینە
Q5           Score:  1
 هێزا لێکخشاندنێ
 هێزا کارەبێ
 هێزا کێشکرنێ
 هێزا ستوین


   Questions you haven't answered yet:


Are you sure you want to end this test and send your answers?

  All copy rights reserved © free-quiz-maker.com
  2023
operation time = 0.059407949447632